Disclaimer & Copyright

Disclaimer

De informatie op de site - www.overlijdensregister.nl - is met uiterste zorg tot stand gekomen. Overlijdensregister besteedt veel tijd en zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.overlijdensregister.nl.

Het is echter mogelijk dat de inhoud van de site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite mogen geen rechten worden ontleend. Overlijdensregister kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.overlijdensregister.nl. Deze internetsite biedt toegang tot andere internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Overlijdensregister kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina`s.

Copyright

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op de internetsite - www.overlijdensregister.nl - inclusief eventuele beeldmerken, logos, fotomateriaal, etc. berusten bij Overlijdensregister. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen van de site mag zonder schriftelijke toestemming van Overlijdensregister openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren dient met bronvermelding te geschieden.

Contactgegevens

Overlijdensregister BV
 

Wij reageren binnen 3 werkdagen op mailberichten!